Puszcza zielonka

Dziewicze tereny na wyciągnięcie ręki...

Możliwość aktywnej turystyki po okolicach, np. trasa XVI wiecznych drewnianych kościołów, wieża widokowa o wysokości 40 m i 172 schodach na szczycie Dziewiczej Góry.

Park powstał w roku 1993, w celu zachowania i ochrony największego i najbardziej zbliżonego do naturalnego kompleksu leśnego, o dużych wartościach przyrodniczych i naukowo-dydaktycznych.

Po korektach granic powierzchnia parku wynosi 12 202,0 ha[1], z czego około 80% to tereny leśne.
Przez teren parku przepływają rzeki: Warta, Trojanka(Goślinka), Struga Wierzenicka i Potok Dzwonowski oraz znajdują się jeziora: Czarne, Pławno, Kościołek, Leśne, Bolechowskie, Kamińskie i Miejskie. Wokół parku utworzono otulinę o powierzchni 9538,55 ha[1]. 

Na terenie parku bytują: jelenie, sarny, daniele, dziki, zające, wiewiórki, żmije, zaskrońce, lisy, dzikie króliki, borsuki, kuny, wydry, bobry, łosie, kruki, żurawie, bociany czarne, bieliki, orliki, rybołowy, raki, pijawki lekarskie.

Roślinność parku stanowią m.in.: sosna, buk, klon, jawor, jarząb brekinia, dąb, grab, żubrówka leśna, sasanka dzwonkowata, oman wierzbolistny i oman kosmaty, pełnik europejski, lilia złotogłów, kokorycz pusta, fiołek przedziwny, orlik pospolity, brzoza, olcha, świerk, jesion, lipa, modrzew, żywiec dziewięciolistny, marzanka wonna, kokoryczka wielokwiatowa, kłoć wiechowata, widłak torfowy, mszar i mokradłacz, rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna, jaskier wielki, rdestnica błyszcząca

A po leśnych wycieczkach zapraszamy na pyszny obiad!

61 8127 431

rezerwacje@raut.pl